Виховна робота 

                   Позакласне життя в нашій школі дуже насичене. Тоже приємного Вам перегляду!!!

https://www.facebook.com/groups/782047971984892/?ref=bookmarks

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо. Виховання безпосередньо пов'язане з процесом соціалізації і соціальним розвитком. Але життя свідчить, що соціалізацію не можна зводити до поняття «виховання» ні у вузькому, ні у широкому розумінні, в якому вона часто використовується. Виховання передбачає, перш за все, систему спрямованих впливів, за допомогою яких прагнуть сформувати в особистості певні риси і якості, завдяки яким людина долучається до культури і стає повноцінним членом суспільства..

Тому школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно – культурне відродження України, у розбудову держави.

У 2013-2014 навчальному році виховна робота в школі здійснювалася з урахуванням вимог сьогодення, що висвітлені в нормативно-правових документах, які регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України:
 • закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,
 • Концепція національно-патріотичного виховання, Концепція громадянської освіти в Україні, Концепція превентивного виховання дітей та молоді,
 • Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.07 № 1133,
 • Національна програма правової освіти населення (Указ Президента від 18.01.2001 №992/2001р.), Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки» (постанова КМ України від 28 січня 2009 р. №41), Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2015 року (наказ МОН від 01.02.2010 № 58), Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СПІД на 2009/2014 роки; та ін.
 • Наказ МОНМСУ 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів знз України»
 • Указ Президента України від 25.06.2013 року №344 (Національна стратегія розвитку освіти до 2021 року)
У 2013-2014 навчальному році діяльність педагогічного колективу була спрямована на вирішення виховної проблеми школи:
«Використання передових технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні».
У школі навчається 1071 учень (37 класів), працює 16 класоводів та 21 класний керівник. На базі нашої школи працює 13 гуртків, ДЮСШ-5, 8 спортивних секцій, студія «Легіон зірок» та навчально-розвивальний центр «Шанс», учнівське самоврядування, яке базується на клубній роботі (9 клубів). Виховна робота школи дозволяє кожному учневі виявити та розвинути творчі здібності, вона розрахована на залучення великої кількості учасників, спрямована на розвиток індивідуальності. Кількість учнів, які беруть участь у виховних заходах, у середньому складає 95%. Гуртковою роботою у школі та поза її межами охоплені 85 % учнів.
Соціально активна та духовно багата творча особистість учня формується в процесі безпосередньої участі у навчально-виховних заходах, що здійснюються на уроках учителем, а в позаурочний час – класними керівниками, батьками, громадськістю. Такі заходи надзвичайно багатопланові, всеохоплюючі.
Тому перша вимога до них – спиратися на знання, здобуті на уроках, поглиблювати та розширювати.
Друга вимога – виховні заходи логічно продовжують урочну роботу, мають певну систему, враховують принцип послідовності, наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси та бажання.
Третя вимога – заходи доступні, цікаві, емоційно насичені, тому в процесі їх проведення розвивається учнівська творчість, самостійна ініціатива.
Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через проектну діяльність кожного класу та шкільного самоврядування в цілому. В основі цієї інноваційної технології - учень та навички його продуктивного спілкування з оточуючим середовищем. Кожного року лідери клубів учнівського самоврядування створюють проекти, над якими працюють протягом усього навчального року: «Школа сприяння здоров’я»; «Пізнаємо світ через мову та культуру інших народів»; «Живи, красуйся, наша мово!»; «Школа державотворення»; «Траєкторія особистісного зростання», «Історія – учитель життя», «Усім серцем любіть Україну свою», “Вартові Землі”, “Парад проектів”.
Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.07 № 1133, а саме:
 
Напрямки виховної роботи:
 • Ціннісне ставлення до себе
 • Ціннісне ставлення сім’ї, родини, до людей
 • Ціннісне ставлення до праці
 • Ціннісне ставлення до природи
 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
 • Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до себе

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість, знання наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною. Реалізація проекту «Школа сприяння здоров’я» сприяла розвитку соціальних компетентностей вихованців (правова освіта, розвиток соціальних вмінь та комунікативних навичок, психологічна та емоційна підтримка ), формування навичок здорового способу життя.
У нашій школі перш за все створено таку систему, яка направлена на виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів. Такі заходи, як: «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Веселі старти», «Олімпієць», «Свято руху», змагання з акробатики та футболу виховують колективізм, дружбу, вміння вболівати за своїх друзів.
За ініціативи батьків започатковано проект «Створи свою футбольну історію»,у рамках якого проходять заходи фізкультурно-оздоровчого спрямування: футбольні, баскетбольні, волейбольні турніри, перегляд фільмів на здоров'язберігаючу тематику, екскурсії.
Педагогічний колектив нашої школи приділяє значну увагу оздоровчо- профілактичній роботі. Це і профілактика шкідливих звичок та різних захворювань, проведення акцій, санітарно-просвітницької роботи, роботи волонтерського загону нашої школи «З добром у серці».
Неослабна увага приділяється і профілактиці випадків насильства в сім’ї, профілактиці ксенофобії та расизму. Така просвітницька робота серед учнів здійснюється через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції, центру соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді Солом’янського району, а також громадських організацій та установ, робота яких покликана на своєчасне інформування та профілактику негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищах. Суттєвою у цьому напрямку також є робота класних керівників та класоводів, а також соціально-психологічної служби школи з питань здорового способу життя у проведенні класних годин, бесід, круглих столів, анкетувань, тренінгів: «Як зберегти своє здоров’я», «Фізична зарядка та здоров’я», «Обережно, гриби!», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Здоровим бути модно», «Що ми їмо?», «У здоровому тілі здоровий дух», «Вплив шкідливих звичок на репродуктивне здоров’я підлітків», «Скажи наркотикам – Ні!», «Чому шкідливе паління», «СНІД – людство під знаком біди», «Тютюнова спокуса», «Наркоманія – дорога в безодню».
Велику роль у соціально-профілактичній роботі з дітьми відіграє і соціально-психологічна служба школи, яка проводить індивідуальні та групові заходи, спрямовані на подолання асоціальної поведінки у підростаючого покоління, стає посередником у вирішенні питань щодо виховного контексту між батьками та дітьми, між учителями та учнями, а також забезпечує умови для своєчасного виявлення особистісних проблем і негативних факторів соціального середовища дитини, які можуть негативно впливати на її здатність до адаптації в соціумі.
Проведено заходи: тиждень здоров’я «Гармонія духовного і фізичного», місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» із залученням інспекторів ДАІ (Коржук О. М. - інспектор адмінпрактики ВДАІ Солом’янського району), конкурс брелоків «Батьки, ми чекаємо вас вдома».
Превентивному вихованню учнів сприяли зайнятість вихованців у гуртках, секціях і творчих об’єднаннях, участь у районних акціях «Молодь району за здоровий спосіб життя», «Молодь району у боротьбі та пропаганді щодо зараження ВІЛ/СНІДом»
Згідно з планом фізкультурно-масової роботи протягом року проводилися внутрішньошкільні змагання з футболу, волейболу, піонерболу баскетболу. У вересні було проведено шкільну спартакіаду, змагання «Веселі старти», конкурс спортивних газет і малюнків на тему: «Моя спортивна сім’я», «Уроки фізкультури в школі», «Олімпійські види спорту».
Для збереження і зміцнення здоров’я, для підвищення їх працездатності, зниження втомлюваності щодня під час перерв проводилися музичні танцювальні розминки. Після уроків проводять заняття в спортивних секціях. Діти з радістю і хвилюванням беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виступають зі спортивними номерами в художній самодіяльності в межах школи, району. Хочеться зазначити, що у конкурсі соціальної реклами, яку проводив Солом’янський РЦСССДМ учні нашої школи посіли 5 призових місць, у районній Спартакіаді маємо два призові місця.

Ціннісне ставлення сім’ї, родини, до людей

Виховними досягненнями напрямку є знання та розуміння особистісних, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння бути толерантними, терпимими до іншого, доброзичливими.
Спільні зусилля педагогічного, батьківського та учнівського колективів яскраво продемонстровані в цілій низці загальношкільних заходів. Це свята Першого та Останнього дзвоника, «Посвята в першокласники», конкурсі «Маленькі розумники», родинні свята « У колі рідної сім’ї», «Тато, мама, я – щаслива спортивна сім’я», Дні шкільної родини, Свято випускного вечора 4-х класів “Прощавай, казкова країно дитинства”, свято “Український віночок”, “Хліб - усьому голова”.
У цьому навчальному році початкова школа працює над проектом» Траєкторія особистісного зростання». Найбільш яскравим, багатим на приємні враження стало родинне свято «Ми діти твої, Україно», «Хліб - усьому голова», «День української писемності». Саме такі свята виховують любов до родини, повагу до старших, згуртовують в єдине ціле сім’ю і школу, сприяють становленню дружніх стосунків у родині, створюють умови для активної участі членів сім’ї у шкільному житті.
Доброю традицією в нашій школі стало щорічне проведення родинного свята «Посвята у першокласники» 14 грудня, на День Наума. 14 грудня – знаковий день в житті кожного першокласника. Вони дають Обіцянку. На очах батьків – сльози радості. На обличчях вчителів – хвилювання: попереду чотири роки навчання – чи витримають їхні учні іспит на людяність, чи дотримаються даної обіцянки? Але… сьогодні – свято. І вся школа з захопленням проводжає щасливих, усміхнених, святково одягнутих першокласників додому.
Активно у нашій школі працює волонтерський загін «З добром у серці». Кожного року кількість бажаючих стати волонтером збільшується, а це означає, що діти хочуть бути потрібними і надавати допомогу тим, хто її дійсно потребує. Учні нашої школи є постійними учасниками різноманітних районних та міських благодійних акцій: «Не будь байдужим», «Новий рік без самотності», «Солдату на добру згадку», «Хвилина щастя», «Подаруй дитині іграшку», День боротьби з ВІЛ/СНІДом. Цього року волонтерський загін продовжує започатковані в минулому році благодійні акції «Долонька доброти», «Подаруй життя», «Серце віддаю дітям», “Допоможи зібрати дитину до школи”, під час яких були задіяні учні всієї школи. Діти з великим задоволенням збирали засоби особистої гігієни, книжки, іграшки, які згодом передали у Солом’янський центр соціальних послуг та до Будинку «Малятко» (м.Боярка). Наші маленькі благодійники залюбки проводили спільні ігротеки з працівниками соціальної служби для маленьких мешканців нашого району. Саме така робота допомагає виховувати наших учнів на ідеалах добра, милосердя.

Ціннісне ставлення до праці

Виховними досягненнями напрямку є усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.
Реалізація проекту «Талант + Творчість» сприяла розвитку креативно мислячої, конкурентоспроможної особистості.
Особливо вразив своєю змістовністю, інтелектуальною наснагою, державницьким звучанням Тиждень майстерності, активну участь у якому брали всі учні школи, найактивніших учасників було нагороджено почесними подяками.
Виховуючи компетентну особистість неможливо не звернути увагу на її професійний розвиток. Тому у нашій школі створено певну систему профорієнтаційної освіти для учнів старшого віку для надання їм кваліфікованої допомоги з питань пізнання своїх особливостей (інтелектуальних, комунікативних, особистісних) і шляхів посилення тих своїх якостей, які сприятимуть успішному входженню в сучасну соціально-економічну ситуацію. Профорієнтаційна робота ґрунтувалась на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів старших класів з представниками Національної академії внутрішніх справ України, Національного медичного університету ім.О.Богомольця, технікумів та ПТУ. За 2013-2014 навчальний рік учні відвідали Дні відкритих дверей у Національній академії управління, у Київському університеті ім. Бориса Грінченка, Національній академії внутрішніх справ, Університеті мистецтва і культури, МАУП, НАУ. Учні 9-х класів брали участь у програмі «Профорієнтатор», яку проводили викладачі МАУП. Усі випускники визначилися за напрямками свого подальшого навчання.

Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи.
Екологічна криза, що виникла через непродумане господарювання людини, змушує змінити своє ставлення до довкілля. Цій меті покликана служити система екологічного виховання. Завдання екологічного виховання полягає в нагромадженні, систематизації, використанні екологічних знань, вихованні любові до природи, бажання берегти та примножувати її. З цією метою реалізується проект «Вартові Землі», у рамках якого було організовано та проведено осінній та весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану території школи та її мікрорайону.
Проведено акцію щодо створення на території школи куточка для відпочинку учнів, батьків, учителів “Екологічний куточок”, проведено екологічну акцію “Випускнику, посади дерево на згадку”, Кожного року ми намагаємося підтримувати чистоту на нашому шкільному дворі. Ми прибираємо листя, сміття, насаджуємо квіти та дерева, завжди хочемо бачити нашу рідну школу та наше місто чистим та зеленим. Творчою групою батьків було ініційовано спільне проведення акції по благоустрою території школи «Дерево від першокласника».
У грудні місяці було проведено акцію «Будиночок для крилатих друзів», під час якої учні провели конкурс на кращу годівничку.
На початку навчального року спільно з компанією «Веолія» започатковано проект «Розділяємо відходи разом» та “Збираймо макулатуру разом”. Під час останнього із зазначених проектів зусиллями наших учнів було зібрано 1480 кг макулатури (4 місце в районі). З огляду на це проведено ряд виховних заходів та уроків, на яких розглянуто питання щодо ролі людини у питаннях екологічної безпеки планети.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Цей напрямок формує патріотизм, національну самосвідомість, правосвідомість, політичну культуру та культуру міжетнічних відносин. З метою виховання любові до свого народу, поваги до українських звичаїв і обрядів, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалого володіння українською мовою реалізовувалися проекти «Живи, красуйся, наша мово!», «Історія - учитель життя», «Всім серцем любіть Україну свою».
У вихованні підростаючого покоління також важливу роль відіграє правове виховання. Це уроки права, тижні правового виховання, конкурси знавців права, круглі столи, зустрічі з цікавими людьми, класні години на правову тематику. Протягом року в усіх класах проводилися виховні години з правової тематики: «Права й обов’язки громадян України. Діти та їх права», правова вікторина «Вивчаємо Конституцію України», конкурс стіннівок «Міжнародний день прав людини».
Музейна педагогіка є одним з найважливіших важелів у справі виховання підростаючого покоління на засадах патріотизму, любові до Батьківщини, відродження історичних традицій. Тому завданням музею «Пам’ять» спеціалізованої школи № 43 є формування світогляду учнів, вшанування культурної та історичної спадщини нашого народу, залучення до дослідницької діяльності. Взаємодія музею та школи дає можливість навчати та виховувати, пропагувати знання з історії та культури, розвивати художні та естетичні смаки, виховувати повагу до історії рідного краю. Для учнів школи постійно проводяться екскурсії до Дня партизанської слави, до 70 річниці визволення Києва та 69 річниці визволення України від німецько- фашистських загарбників, літературні виставки в бібліотеці та шкільному музеї, присвячені воєнним рокам. До 9 Травня лідерами учнівського самоврядування “Вертикаль” було організовано та проведено інформаційну виставку з проведенням екскурсії “Не йде із пам’яті війна”.
Учасниками прес-центру «Шкільними сходинками» було проведено радіожурнал «Голос історії» та оформлено стенд «70 років з дня визволення Києва»».
Так вже склалася доля, що під час Другої Світової війни на сучасному подвір’ї школи знаходився будинок, у якому було розміщено явочну квартиру та передавач місцевої підпільної організації. Сьогодні на стіні школи знаходиться меморіальна дошка, присвячена цим подіям.
До Дня соборності було підготовлено інформаційну виставку, проведено цікаву екскурсію.
У нашій школі працює волонтерська дитяча організація учнів 5-11-х класів «З добром у серці». Вона має декілька напрямків у своїй роботі, один з яких «Ветерани - молодь – майбутнє». Радою старшокласників було розроблено проект волонтерського руху «Ветерани живе поруч з нами», у рамках якого за кожним класом було закріплено ветеранів, над якими опікуються наші учні.
Музейна педагогіка має важливе значення для формування національної свідомості у підростаючого поколінння. У 2014 році було підписано договір про співпрацю з МАІФ «Цитадель». Члени цієї організації проводять у школі уроки пам’яті, знайомлять учнів з особливостями пошукової роботи. Традиційними стали зустрічі з учасниками «Цитаделі» до Дня партизанської слави та до Дня Перемоги.

Ціннісне ставлення до мистецтва

Формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Проект «Школа моєї долі. Духовні святині учня» сприяє вихованню особистості якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.
Класоводи і класні керівники широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, поетичні вечори, новорічний концерт «Талісман удачі», заочні подорожі, рольові ігри, турніри, конкурси малюнків, культпоходи до театрів і музеїв розвивають у школярів естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання. Було розроблено програму пізнавальних екскурсій «Доторкнись до прекрасного», у рамках якої діти мають можливість мандрувати куточками української землі,отримувати великий заряд бадьорості від прогулянок історичними місцями Кам’янця - Подільського, Львова, Одеси, скуштувати смачних ласощів на кондитерській фабриці «Рошен», «Соса-СоІа», доторкнутися до національних традицій під час екскурсії до Мамаєвої Слободи, познайомитися з підводним царством Київського океанаріуму, пізнати таємниці зоряного неба у приміщенні Київського планетарію, дізнатися секрети хлібовипікання в музеї Хліба, на хлібокомбінаті «Кулиничі» у Василькові, відчути себе справжнім льотчиком, відвідавши Малу повітряну академію та музей Авіації, побувати на могилі Великого Кобзаря Т.Г.Шевченка у Каневі.
Не можна оминути і творчість учнів початкової школи. Під час свого проектного місячника «Траєкторія особистісного зростання» найменші вихованці дивували усіх своєю креативністю та майстерністю. З яким задоволення відбувалися виставка поробок «Село на нашій Україні, неначе писанки село», конкурс стінгазет «До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка», підготовка картинної галереї «Шевченко-художник», виставка малюнків «Садок вишневий коло хати».
У цьому навчальному році велику увагу було приділено розвитку творчих здібностей учнів нашого навчального закладу. За період 2013-2014 н.р. було організовано та проведено такі творчі заходи: майстер-клас щодо розпису ялинкових прикрас, урок народної творчості під керівництвом учителя трудового навчанння Олексієнко К.М. “Лялька-мотанка», виготовлення іграшки для ялинки з екологічних матеріалів.
Прекрасною традицією є проведення літературного вечора «Поки горить свіча», який щороку готує разом із своїми вихованцями вчитель зарубіжної літератури Басан І.О. Традиційними в школі є українські вечорниці. У цьому році свято підготували учні 5-В класу під керівництвом Пожар Г.І. До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка було проведено літературний вечір «Поговоримо через віки» (5-В клас), свято «Шевченко - це народ»( 9-ті класи), театралізоване дійство «Шевченко завжди з нами» (учні 3-Г класу), літературна вікторина (11-А клас). А скільки задоволення та позитивних емоцій подарували всім учасники театралізованої постановки арт-театру «Любов перемагає все». Гуртківці «Джерельця» постійні учасники у підготовці свят, конкурсів, театралізованих вистав, які завжди залишають лише позитивні, приємні емоції та спогади від своєї майстерності. До 450- річчя з дня народження В.Шекспіра відбувся перегляд вистави «Приборкання норовливої»
Кожного року радує усіх своїми виступами шкільна команда КВК “Вертикаль”. Цього року учасники взяли участь у районному етапі фестивалю команд веселих та кмітливих юних пожежних “Як тебе не спалити, Києве мій”. За результатами фестивалю команда посіла друге місце на районному конкурсі, а також достойно виступила на міському етапі.
В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.