Гуленко А.С.

 Гуленко Андрій Сергійович має повну вищу освіту зі спеціальності “Практична психологія” (НПУ ім. М. П. Драгоманова), закінчив аспірантуру факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка (19.00.07 «вікова та педагогічна психологія») та має ряд сертифікатів про підвищення професійного рівня.

Працює за фахом в спеціалізованій школі №43 «Грааль», має вищу кваліфікаційну категорію. Тема над якою працює: «Розвиток основних психологічних компетенцій особистості в сучасному суспільстві засобами психологічної просвіти».

Андрій Сергійович має ряд наукових публікацій, статей, є учасником робочої групи з розробки Державного стандарту базової середньої освіти (Наказ №1533 від 10.12.19).

В роботі зарекомендував себе чудовим спеціалістом своєї справи. Виявив високу наукову, методичну та практичну підготовку. Ефективно проводить індивідуальні та групові консультації діагностику, розвивальну та корекційну роботу, тренінги, психологічну просвіта та профілактику. Володіє інноваційними психологічними методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій психологічного впливу; вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; активно впроваджує форми та методи організації роботи психологічної служби, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Він не лише ефективно допомагає вирішувати проблеми навчально-виховного процесу, але й якісно проводить роботу з їх профілактики.

  Досвід роботи

практичного психолога сш№43 «Грааль» 

 Гуленка Андрія Сергійовича