Прийом до 10 класу

Порядок зарахування учнів до 10-го класу спеціалізованої школи № 43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу «Грааль»

на 2022-2023 навчальний рік

 

1. Зарахування до 10 класу спеціалізованої школи № 43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу «Грааль» відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу школи, які не виявили намір припинити навчання в ній і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367.

2. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу свiдоцтв про базову загальну середню освіту. Враховуються результати державної атестації та середнiй бал свiдоцтва. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до школи в порядку черговості згідно з рейтингом отриманих результатів.

3. Порядок вступу оприлюднюється в школі та на веб-сайті не пізніше 31 травня.

4. Для зарахування до10-го класу заяви подаються до 15 червня включно. Наказ про зарахування видається не пізніше 1 липня.

5. У серпні та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-х класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і з урахуванням результатів державної атестації та середнього бала свiдоцтва). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня з дати визначення результатів конкурсу.