Пожар Г.І.

Пожар Галина Іванівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель біології та географії, працює за отриманим фахом у школі №43 з 2013 року.

Галина Іванівна зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою роботу. Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням під час уроків експериментів, дослідів, розв'язуванням економічних задач, використанням демонстрацій при поясненні теми. Для цього використовує сучасні навчально-інформаційні технології, комп'ютерні програмні засоби навчання, можливості Інтернету.


У 2017 році підтвердила раніше присвоєну категорію "спеціаліст вищої категорії" та присвоєне педагогічне звання "старший учитель".

Пожар Г.І. постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти, працюючи над темою "Використання сучасних педагогічних інформаційних технологій на уроках природознавчого циклу для активізації творчого потенціалу учнів"

Портфоліо Пожар Г.І.  http://school-43.kiev.ua/data/_uploaded/image/Педагогічна%20виставка/Пожар/Портфоліо%20школа%20№43.pdf