Соціально-психологічна служба

Соціальний-педагог - вакансія

Психолог - Гуленко Андрій Сергійович

Гуленко Андрій Сергійович має вищу освіту зі спеціальності "Практична психологія", працює за отриманим фахом у школі з 2015року. Загальний педагогічний стаж становить 11 років. Закінчив аспірантуру факультету психології КНУ імені Т.Шевченка., проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, дотримується етичного кодексу психолога, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, досяг високої результативності, якості своєї праці.

Андрій Сергійович ефективно проводить індивідуальні та групові консультації, діагностику, розвивальну та корекційну роботу, тренінги, психологічну просвіту та профілактику. Велике значення приділяє психологічній готовності дітей до навчання. З цією метою проводить діагностичну роботу в класах, надає консультації класоводам та батькам, проводить адаптаційні заняття.

За результатами 2018 року присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії".

 

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я школярів.

Мета психологічної служби: виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба забезпечує систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її діяльності та поведінки з урахуванням вікових, інтелектуальних фізичних та інших індивідуальних особливостей особистості.

Завдання психологічної служби:

а) сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі; створювати умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

б) забезпечувати індивідуальний підхід до кожної дитини на основі психолого-педагогічного вивчення;

в) здійснювати профілактику й корекцію відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини. Основні види діяльності психологічної служби

Діагностика – психологічне обстеження учнів, колективу, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання.

Корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізіологічному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-продуктивної життєвої перспективи.

Профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей.

Просвітницька робота – пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах.

Превентивне виховання — мета якого формування в учнів орієнтації на здоровій спосіб життя, захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх. Діяльність психологічної служби спрямувати на проблемне питання школи: «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі».